415-890-6168
info@chinaexpeditiontours.com
Why book China Tours with us
Featured China Tours
Architectural Culture Tours
Sort by :
 • Price: from US$2420
 • Duration:
 • Cities:Beijing, Shanghai, Xi'an, Kunming, Dali, Lijiang, Shangri-la, Xishuangbanna, Guiyang, Guilin, (Hong Kong)
  • Forbidden City, Great Wall
  • Hutong Tour and Siheyuan in Beijing
  • Yuyuan Garden, The Bund
  • Zhujiajiao Ancient Town, Zhouzhuang Water Town
  • Terra Cotta Warriors & Horses
  • Cave Dwelling House near Xi’an
  • Dali Ancient Town, Bai Family
  • Lijiang Ancient Town
  • Shangri-la Tibetan Town, Tibet Family
  • Dai Village, Wild Elephants Valley
  • Miao Villages, Diaojiao Buildings
  • Terraced Rice Paddies, Wood Houses
  • Li River Cruise, Yangshuo Town
 • Price: from US$1613
 • Duration:
 • Cities:Beijing, Xi'an, Yan’an, Guiyang, Kaili, Guilin, Shanghai
  • Forbidden City, Great Wall
  • Hutong Tour & Siheyuan in Beijing
  • Terra Cotta Warriors & Horses
  • Yan’an Cave Dwelling House
  • Miao Village, Yao Village
  • Li River Cruise, Yangshuo Town
  • Terraced Rice Paddies
  • Yuyuan Garden, The Bund
  • Zhuajiajiao Ancient Town, Zhouzhuang Water Town
 • Price: from US$1054
 • Duration:
 • Cities:(Hong Kong), Guilin, Shanghai, Xi’an, Beijing
  • Li River Cruise, Biking in Yangshuo
  • Farmer’s Old House in Yangshuo
  • Terraced Rice Paddies, Wood Houses
  • Yuyuan Garden, The Bund
  • Terra Cotta Warriors & Horses
  • Cave Dwelling House near Xi’an
  • Forbidden City, Great Wall
  • Hutong Tour and Siheyuan in Beijing
 • Price: from US$491
 • Duration:
 • Cities:Beijing-Shanghai-Beijing
  • Yuyuan Garden, Jade Buddha Temple
  • Old Residential Area in Shanghai
  • Zhujiajiao Ancient Town, Zhouzuang Water Town
 • Price: from US$1690
 • Duration:
 • Cities:Beijing, Kunming, Dali, Lijiang, Shangri-la, Xishuangbanna, Guiyang, Guilin, (Hong Kong)
  • Forbidden City, Great Wall
  • Hutong Tour and Siheyuan in Beijing
  • Dali Ancient Town, Bai Family
  • Lijiang Ancient Town
  • Shangri-la Tibetan Town, Tibet Family
  • Dai Village, Wild Elephants Valley
  • Miao Villages, Diaojiao Buildings
  • Terraced Rice Paddies, Wood Houses
  • Li River Cruise, Yangshuo Town
 • Price: from US$896
 • Duration:
 • Cities:(Shanghai), Kunming, Dali, Lijiang, Shangri-la, Xishuangbanna, (Shanghai)
  • Dali Ancient Town, Bai Family
  • Lijiang Ancient Town
  • Shangri-la Tibetan Town, Tibet Family
  • Dai Village, Wild Elephants Valley
 • Price: from US$498
 • Duration:
 • Cities:(Beijing), Kunming, Xishuangbanna, Guiyang, Kaili, (Beijing)
  • Stone Forest
  • National Minorities Custom Park
  • Wild Elephant Valley
  • Dai Village, Miao Village, Diaojiao Buildings
 • Price: from US$1617
 • Duration:
 • Cities:(Hong Kong), Xi' an, Yan' an, Kunming, Dali, Lijiang, Shangri-la, Xishuangbanna, Shanghai
  • Terra Cotta Warriors & Horses
  • Yan' an Cave Dwelling Houses
  • Dali Ancient Town, Bai Family
  • Lijinag Ancient Town
  • Shangri-la Tibetan Town, Tibet Family
  • Dali Village, Wild Elephants Valley 
  • Yuyuan Garden, The Bund
  • Old Residential Area in Shanghai