415-890-6168
info@chinaexpeditiontours.com
Why book China Tours with us
Featured China Tours
Landscape Sightseeing Tours
Sort by :
 • Price: from US$1512
 • Duration:
 • Cities:Shanghai, Huangshan, Suzhou, Hangzhou, Guilin, (Hong Kong)
  • Yuyuan Garden, Out Bund, Huangshan Mountain
  • Suzhou Garden, Zhouzhuang Town
  • West Lake, Thousand Islets Lake
  • Longji Terraced Rice Paddies, Terraced Rice Paddies, Li River, Yangshuo
 • Price: from US$3039
 • Duration:
 • Cities:Shanghai, Huangshan, Suzhou, Hangzhou, Guilin, Xi'an, Urumqi, Turpan, Aletai, Beijing
  • Yuyuan Garden, The Bund, Yellow Mountain
  • Suzhou Garden, Zhouzhuang Town
  • Li River Cruise, Terraced Rice Paddies
  • Terra Cotta Warriors and Horses
  • Huashan Mountain, Hukou Waterfall
  • Heavenly Lake, South Mountain Pasture, Uygur Family 
  • Karez Well, Jiaohe & Gaochang Ancient City, Kanas Lake
  • Kazak Yurt Visit, International Grand Bazaar
  • Forbidden City, Great Wall
 • Price: from US$3117
 • Duration:
 • Cities:Beijing, Shanghai, Xi'an, Chengdu, Jiuzhaigou, Kunming, Dali, Lijiang, Shangri-la, Guiyang, Guilin, (Hong Kong)
  • Forbidden City, Great Wall
  • Yuyuan Garden, The Bund
  • Terra Cotta Warriors and Horses
  • Jiuzhaigou Valley, Huanglong
  • Stone Forest, Dali Ancient Town, Bai Family
  • Lijiang Ancient Town, Naxi Family
  • Tiger Leaping Gorge
  • Shangri-la Old Tibetan Town, Tibetan Family
  • Huangguoshu Waterfall
  • Terraced Rice Paddies, Li River Cruise, Yangshuo
 • Price: from US$2536
 • Duration:
 • Cities:Beijing, Xi'an, Kunming, Dali, Lijiang, Shangri-la, Guiyang, Guilin, (Hong Kong)
  • Forbidden City, Great Wall
  • Terra Cotta Warriors & Horses
  • Stone Forest, Dali Ancient Town, Bai Family
  • Lijiang Ancient Town, Naxi Family
  • Tiger Leaping Gorge
  • Shangri-la Old Tibetan Town, Tibetan Family
  • Huangguoshu Waterfall
  • Terraced Rice Paddies
  • Li River Cruise, Yangshuo Town
 • Price: from US$1060
 • Duration:
 • Cities:Shanghai, Chengdu, Jiuzhaigou, Guilin, (Hong Kong)
  • Yuyuan Garden, The Bund
  • Jiuzhaigou Valley, Huangslong
  • Terraced Rice Paddies
  • Li River Cruise, Yangshuo Town
 • Price: from US$959
 • Duration:
 • Cities:(Shanghai), Urumqi, Turpan, Aletai, (Shanghai)
  • Heavenly Lake, South Mountain Pasture, Uygur Family 
  • Karez Well, Jiaohe & Gaochang Ancient City, Kanas Lake
  • Kazak Yurt Visit, International Grand Bazaar
 • Price: from US$1511
 • Duration:
 • Cities:(Hong Kong), Xi'an, Urumqi, Turpan, Aletai, Beijing
  • Terra Cotta Warriors and Horses
  • Huashan Mountain, Hukou Waterfall
  • Heavenly Lake, South Mountain Pasture, Uygur Family 
  • Karez Well, Jiaohe & Gaochang Ancient City, Kanas Lake
  • Kazak Yurt Visit, International Grand Bazaar
  • Forbidden City, Great Wall
 • Price: from US$2118
 • Duration:
 • Cities:(Hong Kong), Chengdu, Jiuzhaigou, Kunming, Dali, Lijiang, Shangri-la, Guiyang, Beijing
  • Jiuzhaigou Valley, Huanglong
  • Stone Forest, Dali Ancient Town, Bai Family
  • Lijiang Ancient Town, Naxi Family
  • Tiger Leaping Gorge
  • Shangri-la Old Tibetan Town, Tibetan Family
  • Huangguoshu Waterfall
  • Forbidden City, Great Wall
 • Price: from US$1117
 • Duration:
 • Cities:(Beijing), Shanghai, Huangshan, Suzhou, Hangzhou, (Beijing)
  • Yuyuan Garden, The Bund, Yellow Mountain
  • Suzhou Garden, Zhouzhuang Town
  • West Lake, Thousand Islets Lake
 • Price: from US$2293
 • Duration:
 • Cities:Beijing, Urumqi, Turpan, Aletai, Shanghai, Huangshan, Suzhou, Hangzhou, Shanghai
  • Forbidden City, Great Wall
  • Heavenly Lake, South Mountain Pasture, Uygur Family 
  • Karez Well, Jiaohe & Gaochang Ancient City, Kanas Lake
  • Kazak Yurt Visit, International Grand Bazaar
  • Suzhou Garden, Zhouzhuang Town 
  • West Lake, Thousand Islets Lake
  • Yuyuan Garden, The Bund, Yellow Mountain