415-890-6168
info@chinaexpeditiontours.com
Travel Video
Li River, Guilin
It was shot at Xialong Village when hiking along t...
Lion Dance
Lion Dance in the street of Guilin during the luna...
Panda
Lovely Pandas.
Dumplings
video of making dumplings
Chongqing
Chongqing introduction